Backup4all 7.4.479

Backup4all 7.4.479

Softland – 1,2MB – Shareware –
Backup4all is the only backup software I have found so far that not only allows for a true Differential/Incremental backup but also lets you backup the catalogs in any way you wish.

Tổng quan

Backup4all là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Softland.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Backup4all là 7.4.479, phát hành vào ngày 31/10/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/09/2009. Phiên bản phổ biến nhất là 7.4.479, được sử dụng bởi 50 % trong tất cả các cài đặt.

Backup4all đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,2MB.

Backup4all Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Backup4all!

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có Backup4all cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Softland
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại